You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SHOP - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

За повече ЩАСТЛИВИ и МИСЛЕЩИ ДЕЦА в България

За повече ЩАСТЛИВИ и МИСЛЕЩИ ДЕЦА в България

От: Илинор Публикувано: 12/11/2019 Пъти прочетено: 263 Коментари: 0

Съществуват различни дефиниции за успешен екип, но ние всички от екипа на Сдружение „Децата на България-Развитие и бъдеще”,  се стараем преди всичко да действаме и да материализираме мислите и идеите си, да се синхронизираме помежду ни, като по този начин сме част от Промяната на средата, която е около нас.

Много е важно е между членовете на нашия екип да има балансиран процес на ДАВАНЕ и ПОЛУЧАВАНЕ! Ние вярваме, че колкото повече даваме с чисто сърце, толкова повече ще получим.  Раздаваме Любов, всеки колкото може! Влагаме Любов във всичко, което правим. Любовта е нещото, което предава стойност на нещата и носи вътрешно удовлетворени за самите нас.

Стъпка по стъпка изграждаме нашия екип, влагайки най-доброто от себе си  за постигане на общата ни цел – повече ЩАСТЛИВИ и МИСЛЕЩИ ДЕЦА в България

Когато хората се обединят около визията на едно по-мащабно добро, което надхвърля рамките на гордия индивидуализъм, невъзможното става възможно.

Работата в екип се свежда до две обикновени думи: кураж и постоянство. Важно е тези две думи да заживеят в нас като идея, която ни запленява така силно, че заразяваме всички, които се докосват до нас, отдавайки си цялата си любов и енергия.

Мотото на нашия екип е:

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ – ЩАСТЛИВИ ДЕЦА - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ!

Учим се всеки ден…да споделяме свободно, да обсъждаме, да търсим актуални решения, чрез които да подобряваме резултатите на екипа ни, ..да комуникираме свободно помежду ни, водени от  Любовта и Истината, Професионализма и Доверието!


Всеки един член на екипа се стремим да се позиционира на най-подходящото място, където да разгръща най-добре своя потенциал, да му е удобно и интересно и с желание да има възможност да твори и да е удовлетворен от резултатите, които постига чрез делата си!  Но за това е нужно време и търпение и за самите нас! По този начин с личния си пример учим децата и им предаваме това, което сме ние.

Ние осъзнаваме, че има неща, с които се срещаме, нужно е да ги приемаме с любов и да продължаваме напред в името на общата цел ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ:

1.      Неизбежно е сблъскването с конфликти в процеса на работа. Ние, се стараем да ги управляваме независимо от това.

2.      Във всеки екип има слабости. Ние, се стараем да ги минимизираме и залагаме на силните си страни, за да успеем.

3.      Във всеки екип има конфликти между личните и екипните цели. Ние, се стараем да разрешаваме тези конфликти, като не променяме и двете цели, но възнаграждаваме екипните резултати.

4.      Във всички екип има личности, които влизат в противоречие с останалите поради различия в индивидуалния стил. Ние, се стараем да управляваме индивидуалните различия и ценим разнообразието, като по този начин усилваме енергията и възможностите си.

5.      Във всеки екип имат своите трудни „моменти на истина”. Ние, се стараем да ги превъзмогваме и използваме, за да се развиваме и постигаме повече.

6.      Във всички екипи има сблъсъци между индивидуални ценности и философии. Ние, се стараем да не им обръщаме внимание, или ги използваме в своя полза.

7.      Във всички екипи има хора с его, които искат да са начело или да бъдат винаги прави. Ние, се стараем да трансформираме тези его-та в продуктивни резултати.

8.      Всички екипи в началото започват с разнообразни цели, насоки, енергии и амбиции. Ние, се стараем да съчетаваме енергията на хората в обща посока.

9.      Във всички екипи има хора, които предприемат неочаквани и противоречиви индивидуални действия. Ние, се стараем да се справяме с тези небалансирани поведения или отстраняваме от себе си хората, които са причина за подобни поведения.

10.  Във всички екипи има сблъсък на характери. Ние, се стараем да създаваме толерантност към различията и използваме тази енергия за свое благо.

11.  Във всички екипи има различни гледни точки за начина, по който трябва да се работи. Ние, се стараем да сме наясно, че в разнообразието се крие силата на креативността и синергията. Ако успеем да обединим това разнообразие – това ще е наш коз.

12.  Всички екипи се изправят пред предизвикателствата на управлението. Ние, се стараем  да създаваме ясна комуникация и системи, които гарантират отговорност и точност в работата.

13.  Всички екипи имат спорове за ролите и отговорностите. Ние, се стараем ясно да дефинираме неясните или объркани роли и се стремим да увеличаваме личната и екипна отговорност.

14.  Всички екипи имат проблеми с персонала. Ние, се стараем внимателно избираме членовете си, според техните способности и потребностите на екипа.

15.  Във всички екипи има хора, които не понасят персоналната обратна връзка. Ние, се стараем да създаваме чувствителна, интелигентна система за обратна връзка, която позволява своевременна оценка на работата и корекции.

16.  Във всички екипи има проблеми. Ние, се стараем да създаваме процеси и системи за тяхното разрешаване.

17.  Във всички екипи има проблеми с морала. Ние, се стараем  да ценим  всички хора и техните приноси и вярваме, че ще намираме начини да празнуваме успехите.

 

В случай, че искате да сте част от нашия екип, се свържете с нас:

Елеонора Георгиева,

Ръководител екип

Гл.координатор на Школата

Председател на Сдружението

Тел. 0897 855467; е-майл: radost@zadecata.bg

Свързани постове

Коментари

Напиши коментар